2018. május 12. (szombat) 16:45–17:15 | Helyszín: Kisterem | Három Holló (-1. szint)

A székelyföldi magyar, illetve magyar ajkú görög katolikusokat célzó recens antropológiai kutatások középpontjában állnak a közösségek asszimilációs, akkulturációs stratégiái, megfogalmazva többek között, hogy e stratégiák természetes módon egyházközségekként alakították/alakítják a nemzeti identitást, vallásosságot. Ilyen értelemben a magyar ajkú erdélyi görög katolikus közösségek, csoportok tagjai is eltérő identitástudattal (általában kettős vagy többes kötödéssel) rendelkeznek, és ekként írható le a (vallási) többséggel való együttélési viszonyuk is. Előadásomban a székelyföldi Nyárádmente vegyes nemzetiségű településeit mutatom be; és a görög katolikus közösségek etnikumközi kilépési/belépési gyakorlatait igyekszem összefüggésbe hozni a néprajzi, antropológiai határelemzésekkel. Arra keresem a választ, hogy e Székelyföld-peremi mikrorégió falvaiban miként alakultak az etnikumok érintkezési területei, milyen jellegű kevert műveltségű sávok jöttek létre, és ezek hogyan maradtak fent napjainkban.

Előadó: Simon Zoltán (Miskolci Egyetem BTK Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete).

Az előadás bővebb összefoglalója: Rézümé (PDF).

VISSZA A SZOMBATI PROGRAMOKHOZ