2018. május 11. (péntek) 16:30–17:00 | Helyszín: Kisterem | Három Holló (-1. szint)

Az államszocializmus időszaka alatt a kortárs ingázókat a játék- és dokumentumfilmeken is hátrányosan ábrázolták. Sokszor iszákosnak, munkakerülőnek, agresszívnek bélyegezték az állandó falusi lakóhellyel rendelkező városi gyárban dolgozó férfiakat – akiket a közbeszédben és a sajtóban bejáróknak, ingázóknak, esetleg kétlakiaknak hívtak. A filmek többségében normaszegő férfiakként jelenítették meg az ingázókat. – Hogyan lehet elhitetni, hogy a kisebbség a többség? Miért él az a köztudatban, hogy a borsodi fekete vonatok utasai az államszocialista időszak ingázói? És ha nem ők, akkor kik azok?

Jelen előadás „Az ingázók társadalmának ábrázolása vizuális és audiovizuális forrásokban az államszocializmus időszaka alatt” című, az ÚNKP ösztöndíj keretében megvalósuló kutatás részeredményeit mutatja be, és a szocialistakori játék- és dokumentumfilmek elemzésével próbálja megválaszolni a fenti kérdéseket.

Előadó: Kisőrsi Zsófia PhD hallgató (ELTE BTK), tudományos segédmunkatárs (MTA TK PTI).

Az előadás összefoglalója: Rézümé (PDF)

  • A kép forrása: A Hét, 1958.10.05. 40. szám 22. old.

VISSZA A PÉNTEKI PROGRAMOKHOZ