2019. május 11. (szombat) 15:00–16:30 | Helyszín: Mozaik terem | Három Holló (-1. szint)

Mit jelent a digitális és mit az antropológia a 21. század elején? – Replika-kerekasztal

Vajon mit takar a digitális kultúrakutatás, és melyik társadalomtudományi területhez köthető? Mi lehet a különbség a digitális etnográfia és a digitális antropológia között? Az új technológiák használatát és annak kulturális, társadalmi hatásait etnográfiai módszerekkel és az antropológiai kultúrafelfogás mentén vizsgáló kutatási irányzatok nagyon sokféle elnevezéssel bírnak: kiberantropológia, internetetnográfia, virtuális etnográfia, online etnográfia, netnográfia…; de vajon mi lehet ezekben a közös, és mik lehetnek az eltérések? Milyen lehetett az internet és az új média társadalomtudományos vizsgálatának kezdeti időszaka? S mit jelentett az internet és a világháló a 90-es évek Magyarországán? Kik voltak a dolog úttörői, és milyen színtereken mutatkozott meg az új média (pl. ABCD Interaktív Magazin, „EDU-világ”, Mosaic)?

A kerekasztal-beszélgetés, amelynek apropóját a Replika társadalomtudományi folyóirat 108–109. lapszámában megjelent digitális antropológia blokk adja, a társadalomtudományoknak ezt az innovatív kutatási területét (módszerét és megközelítésmódját), illetve a média-, digitális és virtuális etnográfia irányzatát tárgyalja, és esettanulmányokon keresztül szemlélteti a különböző megközelítések alkalmazását a tudományos vizsgálatokban.

Beszélgetőtársak: Béres-Deák Rita (CEU), Mester Tibor (PTE KMT), Nagy Károly Zsolt (MTA BTK NTI), Szakadát István (BME), Szijártó Zsolt (PTE KMT).
Moderátor: Lajos Veronika (ME KVAT). 
A program szervezői: Mester Tibor és Szijártó Zsolt (PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, KMT), valamint Lajos Veronika (Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológiai Tanszék, KVAT).

A Replika 108–109. számának rézüméi megtekinthetők az alábbi oldalon:
http://www.replika.hu/replika/108-109

Facebook-esemény

VISSZA A SZOMBATI PROGRAMOKHOZ