2019. május 11. (szombat) 13:50–14:50 | Helyszín: Mozaik terem | Három Holló (-1. szint)

Erdélyi Társadalom lapszámbemutató – kerekasztal-beszélgetés

Kortárs társadalmunkban szerte a világon megfigyelhető a különféle populizmusok és a mindennapi nacionalizmus megerősödése, miközben fokozódnak a társadalmi és kulturális egyenlőtlenségek, és kialakulnak a hatalom és az elnyomás, illetve az ellenállás alakzatai. Ezek a tartós vagy mélyülő egyenlőtlenségek sajátosan érintik kisebbség és többség viszonyát, státusz, társadalmi nemi, szexuális, etnikai és más vonatkozásokban is. A beszélgetés az egyenlőtlenség, kirekesztés, hatalmi viszonyok, ellenállás és felelősség problémáját tárgyalja konkrét eseteken keresztül, az érintettek szemszögéből, értelmezésre törekedve és kritikusan – akár szembenézve a kutató saját szerepével és felelősségével is. 

A kerekasztal-beszélgetés apropóját az Erdélyi Társadalom társadalomtudományi folyóirat antropológiai lapszámában megjelent tanulmányok adják, amelyek például a következő témákat tárgyalják: egészségügyi ellátások nyelvi hátrányai; hatalom, genocídium és nemi erőszak; a társadalmi szolidaritás, felelősségvállalás és a kortárs önkéntesség viszonya a 2015-ös migrációs hullámra adott civil válaszreakciók esetében; továbbá a sztereotípiák és a megtapasztalt kulturális másság összefüggései; a Csíki Sör fogyasztása és identitáspolitikai kontextusai a lokális mindennapi diskurzusokban; a társadalmi igazságtalanság és az egyenlőtlenség politikája.

Beszélgetőtársak: Lator Anna (DemNet, ELTE TáTK ITDP), Sándor Cecília (BCE TKDI), Szálkai Kinga (ELTE TáTK), Zakariás Ildikó (MTA TK Kisebbségkutató Intézet).
Moderátor: Patakfalvi-Czirják Ágnes (MTA TK Kisebbségkutató Intézet). 
A program szervezője: Geambaşu Réka (BBTE Szociológia Tanszék) és Lajos Veronika (ME KVAT).
https://erdelyitarsadalom.ro

A lapszám tanulmányai az alábbi linken érhetők el:
Erdélyi Társadalom 2018/2. szám

Facebook-esemény

VISSZA A SZOMBATI PROGRAMOKHOZ