2019. május 11. (szombat) 12:40–13:40 | Helyszín: Mozaik terem | Három Holló (-1. szint)

Körkép a miskolci antropológusok kutatásaiból
A Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológia Tanszék hallgatóinak előadásai

Kolozs Kinga: Változó oktatási színterek: egy duális képzés résztvevő megfigyelésen alapuló vizsgálata
Miként mutatkozik meg az antropológiai tekintet számára a duális képzés működése a gyakorlatban? Hasznos-e ez a fajta képzési struktúra a leszakadó társadalmi csoportok felzárkóztatásában? A tapasztalatok alapján vajon ez rövid távú megélhetési stratégia vagy inkább kitörési lehetőség, a társadalmi mobilitás egy lehetséges útja? Mit gondolnak ugyanerről az oktatók, a diákok és a cégvezetők? Hol érnek össze és hogyan ütköznek a különböző perspektívák, és milyen új viszonyokat, konfliktusokat és stratégiákat hoz létre a duális képzés egy iskola társadalmában?

Palásthy István: „Akinek nincs kutyája, maga ugat este” – Az állatok társadalmi helyzetének kulturális antropológiai vizsgálata
Miként vizsgálható az antropológiában az állatokhoz fűződő társadalmi viszonyok sokfélesége a 21. század elején? Hogy viszonyulnak a kutyákhoz a szegregált településrészek lakói? Milyen az állatok helyzete és értéke a vegán életmódot folytató emberek szerint? Mi jellemzi a városi kutyatartókat? Mindehhez miként kapcsolódik a jogi gyakorlat; hogyan értelmezi az állatokat, és milyen kötelezettségeket ró az állattartókra? Milyen színtereken okoz napjainkban konfliktusokat és párhuzamosságokat az állatok társadalmi helyzetének sokszínű értelmezése és az állattartás változatos gyakorlata?

Papp Gergely: Települési szegregátumban élők egészségének, egészségképének környezeti és társadalmi meghatározottsága – Egy formálódó alkalmazott antropológiai kutatás tapasztalatai
Hogyan jelenik meg a többségében romák lakta, szegregált településrészek lakosságának mindennapi tapasztalatában a közszolgáltatásokhoz való hiányos hozzáférés? Hogyan kapcsolódik ez össze a többségi társadalomtól eltérő lakókörnyezeti térhasználattal, a magánszféra kitágulásával a köztérbe, de egyben a privát terek élhetőségének és intimitásának a leszűkülésével? A környezeti ártalmak és lakhatási bizonytalanságok hogyan teremtik meg a folyamatos átmenetiség és röghöz kötöttség megélésének kettősségét? A többségi társadalommal való kapcsolódások hogyan jelennek meg a telepen élők egészséghez, önmagukhoz és lakókörnyezetükhöz való viszonyulásaiban?

  • A kutatás a PAD Alapítvány a Környezeti Igazságosságért (https://pad.network) csapatának projektje, miskolci MA szakdolgozati terep.

A program szervezője: Lajos Veronika (Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológia Tanszék).

Facebook-esemény

VISSZA A SZOMBATI PROGRAMOKHOZ