2019. május 10. (péntek) 14:00–14:45 | Helyszín: Mozaik terem | Három Holló (-1. szint)

A blokk egy Szegeden futó projektbe enged betekintést, amely szibériai uráli nyelveket etnoszintaktikai keretben kutat. A három előadás egy-egy kulturális antropológiai szempontból is érdekes és szemléletes jelenséget mutat be: a folyó menti népek térérzékelésének egy sajátos vonását, a nganaszanok bonyolult evidencialitásrendszerének (azaz az információforrás nyelvi jelölésének) kulturális nyelvészeti vonatkozásait, illetve magának a keretnek a vázlatos áttekintését. Ez utóbbi során bemutatjuk azokat a korpuszokat is, amelyeket kutatásunk során használunk – s amelyek nem csupán nyelvészeti vizsgálatokra alkalmasak.

Az előadók a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Finnugor Tanszékének munkatársai:
Dr. Bíró Bernadett, Dr. Sipőcz Katalin, Dr. Szeverényi Sándor.

  • Fotó: A képen Szeverényi Sándor egy nganaszan szöveget jegyez le Uszty-Avamban (Tajmír-félsziget).
    (Forrás: Szeverényi Sándor)

VISSZA A PÉNTEKI PROGRAMOKHOZ