2019. május 10. (péntek) 14:00–14:15 | Helyszín: NagyteremHárom Holló (-1. szint) | Terepszemle blokk

Online módszerek a vallási identitások kutatásában

Hosszabb ideje kutatom a magyar református felekezeti azonosságtudat változását. A vizsgált probléma és a közösség szétszórtsága szinte magától értetődő módon vezetett előbb a multi-sited ethnography, vagyis a több színterű etnográfia, majd a közösség online térben való megjelenését követően az online terepmunkamódszerek felé. A kutatás meglehetősen hosszú időtartama alatt megfigyelhettem ennek a módszertannak a „kikristályosodását”, de ugyanez az időtáv arra is lehetőséget adott, hogy a módszertan és a vizsgált jelenségek változása közti kölcsönhatást – vagy ennek elmaradását – is figyelemmel követhessem. Előadásomban ezekről a tapasztalatokról fogok beszámolni.

Előadó: Nagy Károly Zsolt (MTA BTK Néprajztudományi Intézet; Sárospataki Református Teológiai Akadémia).

VISSZA A PÉNTEKI PROGRAMOKHOZ