2018. május 11. (péntek) 15:00–15:20 | Helyszín: Nagyterem | Három Holló (-1. szint) | Retrospekt blokk

A mesterséges intelligencia emlékeire épülő ember–robot interakció diskurzusai a játékelmélet fókuszában

Az informatikai rendszerek tárolási kapacitásainak növekedésével eseményeink minél nagyobb része digitális lenyomatként kerül rögzítésre, feldolgozásra és archiválására. Az emberről és történéseiről szóló emlékképek mellett a számítási kapacitások exponenciális növekedésének köszönhetően a mesterséges intelligencia tanulóképessége is dinamikusan fejlődik, s a tanítók által meghatározott tanulási típusok (felügyelt, félig felügyelt, felügyelet nélküli, megerősítéses) szerint markánsan megkülönböztethető egymástól a mesterséges intelligenciával rendelkező robotok személyisége. Előadásom alapgondolata az, hogy a jelenben, illetve a közeljövőben az ember–robot közötti diskurzusok mennyiségi és minőségi jellemzőiben komoly változások mennek végbe. A robotok eltérő személyisége nagymértékben meghatározza az ember–robot interakció diszkurzív keretét, egyben lehetőséget ad arra is, hogy – s előadásomban erre kívánom helyezni a hangsúlyt – a diskurzusokat a játékelmélet szabályai szerint elemezzük.

Előadó: Kollár Csaba (Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Katonai Műszaki Doktori Iskola).

  • A kép forrása: link

VISSZA A PÉNTEKI PROGRAMOKHOZ