2018. május 11. (péntek) 14:00–17:45 | Helyszín: Nagyterem | Három Holló (-1. szint)

Miként értelmezhető az identitás a közösségi emlékezet tükrében?
Előadások és beszélgetések az emlékezetről

Losoncz Alpár azt írja, hogy a megértéshez visszatérő emlékezés filozofémája hagyományosan a végesség és halhatatlanság egzisztenciális különbségének tapasztalatát foglalja magába. Ebből az elgondolásból kiindulva a szekció résztvevői azt próbálják különböző megvilágításból bemutatni, milyen emlékezeti reprezentációk alakulnak ki egy-egy életesemény folytán egy adott közösségben, miként befolyásolják identitásunkat és késztetnek minket arra, hogy újraértelmezzük emlékeinket, identitásunkat és viselkedésmintáinkat.

A szekció szervezője: Tóth Judit Gabriella (BCE Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola, TKDI). Szekcióvezető: Tóth János (Kodolányi János Főiskola).
A szekció ismertetője és az előadások absztraktjai: Retrospekt (PDF)

Előadások:

  1. Fekete Sándor (ME BTK): Egy befejezetlen életmű. Sánta Ferenc emlékezete | >>>
  2. Tóth Eszter Zsófia (VERITAS Történetkutató Intézet): Álmodsz, királylány? Molnár Csilla, a tragikus sorsú szépségkirálynő emlékezete | >>>
  3. Tóth Judit Gabriella (BCE TKDI): Die Seele geht nach Hause (A lélek hazatér). Schönenwerdi temetkezési szokások az identitás jegyében | >>>
  4. Kollár Csaba (NKE Katonai Műszaki Doktori Iskola): A mesterséges intelligencia emlékeire épülő ember–robot interakció diskurzusai a játékelmélet fókuszában | >>>
  5. Lips Adrián (BCE TKDI): Az emblematikus Garbo-film: Az Anna Christie lehetséges olvasatai egykor és ma | >>>
  6. Juhász Péter (ME BTK): A múltteremtés emlékezete, avagy közösségépítés a boszniai piramisok hiedelmein | >>>
  7. Marengo Alessandro (HJT): A közelmúlt hamis hírei az olasz médiában. Az olasz nép közösségi emlékezete a hírek valóságtartalma vonatkozásában | >>>
  8. Sándor Cecília (BCE TKDI): Egy lokális emlékezési hely mint az egyéni és közösségi sors lenyomata >>>
  9. Simon Erzsébet (PPKE BTK): Az emlékezés néma tanúi – köztéri szobrok | >>>
  10. Doszpoly Roland (DE): Az emlékezet kultúrája kárpátaljai lakosok visszaemlékezéseiben | >>>

Facebook-esemény

VISSZA A PÉNTEKI PROGRAMOKHOZ