2018. május 11. (péntek) 17:20–17:40 | Helyszín: Nagyterem | Három Holló (-1. szint) | Retrospekt blokk

Az emlékezet kultúrája
Az előadásban egy élettörténeti elbeszéléseket gyűjtő és rögzítő empirikus terepmunka kapcsán szeretném érzékeltetni a Pierre Nora által leírt, az emlékek modern korban megváltozott helyeit, illetve a kommunikatív emlékezet fontosságát. Amikor egy kárpátaljai kutatásban vettem részt, Izsnyétén, az élettörténeti elbeszélések egyik legmeghatározóbb kérdésegyüttese a világháború, illetve a kolhoz rendszer „virágzásának” témái felé irányultak. Ahhoz, hogy összefüggéseket tudjak tenni korokban, események között, fontos volt megismerni az adott lokális település történelmét, vagyis hogy honnan indult, és például a világháború, majd a kollektivizáció történelmi eseményei hogyan hatottak, hogyan alakították a helyiek életét, az együtt élő, különböző etnikumok életmódját.

Előadó: Doszpoly Roland (Debreceni Egyetem).

VISSZA A PÉNTEKI PROGRAMOKHOZ